Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kaskadowy System Kominowy WADEX
kominy.biz id61602 00.00 PLN 5 5

Kaskadowy System Kominowy WADEX

Podgląd

Kaskadowy System Kominowy WADEX

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi kominy.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

PPH WADEX SA

Jerzmanowska 8
54-519 Wrocław
dolnośląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 71 336 70 80
faks: 71 336 70 87
e-mail: wadex@wadex.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Systemy spalinowe do kotłów kondensacyjnych

Przeznaczenie:

Kaskadowy system kominowy WADEX jest przeznaczony do odprowadzania spalin z kilku urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, zainstalowanych w kotłowni, z których spaliny odprowadzane są do jednego, zbiorczego przewodu spalinowego.

Przepisy regulujące zasady przyłączenia kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego reguluje Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 1994 roku oraz Rorporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.

Zakres i warunki stosowania:

  • Kotły połączone w kaskadę mogą mieć palniki nadmuchowe lub zamkniętą komorę spalania
  • Powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia kotłowni
  • Pionowa część komina może być wykonana jako jednościenna, montowana w szachcie lub dwuścienna, izolowana, montowana na zewnątrz budynku przy ścianie lub przy samodzielnej konstrukcji wsporczej
  • Kotły powinny być wyposażone w klapę na przewodzie powietrznym, która zabezpieczy przed wydostaniem się spalin do kotłowni poprzez przewód powietrzny nieczynnego kotła podczas pracy pozostałych kotłów w kaskadzie
  • Wszystkie elementy w kaskadowym Systemie Kominowym produkcji WADEX SA, wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. W kaskadach kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych, wszystkie elementy systemu odprowadzania spalin mają uszczelki zapewniające pracę systemu w nadciśnieniu

Budowa i zasada działania Kaskadowego Systemu Kominowego WADEX

Kaskadowy System Kominowy WADEX składa się z odcinka poziomego, do którego podłączone są odprowadzenia spalin wszystkich kotłów pracujących w kaskadzie oraz odcinka pionowego, który odprowadza spaliny na zewnątrz kotłowni.

Odcinek pionowy może być wykonany jako jednościenny do montażu w szachcie lub izolowany montowany przy ścianie budynku lub do oddzielnej konstrukcji wsporczej.

Elementy poziomego odcinka Kaskadowego Systemu Kominowego WADEX wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej i składają się z rur i kształtek systemy SPU i DWW (dla kotłow atmosferycznych) lub rur i kształtek systemów SPUk, TURBO, DWWk oraz koncentrycznych KSK dla kaskad kotłów.

Doboru średnic i długości Kaskadowego Systemu Kominowego WADEX dokonują doradcy techniczni WADEX na podstawie zleceń producentów kotłów lub w oparciu o obliczenia prowadzone przy użyciu specjalnego programu.

Kaskadowy System Kominowy WADEX przeznaczony do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania lub atmosferycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażone są w sterownik wyłączający równocześnie wszystkie kotły w przypadku zaniku ciągu kominowego lub braku możliwości odprowadzenia spalin z połączonych w kaskadę kotłów.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy