Artykuł Dodaj artykuł

Moje Ciepło - dofinansowanie pompy ciepła w nowych budynkach

Jeszcze do niedawna wsparcie finansowe przy zakupie pompy ciepła można było uzyskać tylko w przypadku modernizowanych budynków.

Moje Ciepło 2022 - Praktyczny poradnik od A do Z

Jeszcze do niedawna wsparcie finansowe przy zakupie pompy ciepła można było uzyskać tylko w przypadku modernizowanych budynków. Co prawda nowe budynki miały kiedyś swoje miejsce w programie Czyste Powietrze, ale od 2020 roku je wycofano, jako że głównym celem tego programu jest walka ze smogiem, a nie wsparcie nowoczesnego budownictwa. Od tego czasu, właściciele nowych domów mogli liczyć tylko na własne środki finansowe i ewentualnie preferencyjne kredyty bankowe na inwestycje proekologiczne.

Choć inwestycja w pompę ciepła w nowym domu, w porównaniu z innymi źródłami ciepła szybko się zwraca ze względu na dużo niższe koszty eksploatacyjne, to dla wielu inwestorów w dalszym ciągu stanowi inwestycyjne wyzwanie. Na szczęście pod koniec kwietnia 2022 roku został uruchomiony program dotacyjny, z którego mogą skorzystać - Moje Ciepło.

Jeśli nie masz czasu na zapoznanie się z artykułem to już tu pobierz merytoryczny poradnik, w którym znajdziesz wszystkie niezbędbe informacje:

  • Ważne daty i terminy
  • Jakie budynki się kwalifikują i kto może składać wniosek?
  • Budżet i wysokość dotacji
  • Krok po krok jak składać wniosek oraz jak dokumentować wydatki?
  • Ile można zyskać i jak połączyć Program z innym, by zmaksymalizować oszczędności.

 

Moje Ciepło 2022 - Praktyczny poradnik od A do Z

Program Moje Ciepło

Moje Ciepło to ogólnopolski program dofinansowań prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie indywidualnych inwestorów - osób fizycznych, którzy chcą, aby ich domy były ogrzewane ekologicznie i ekonomicznie. Program wspiera zakup i montaż pomp ciepła w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, a więc w budynkach, które są jeszcze bardziej energooszczędne, niż nowo budowane domy spełniające wymagania wynikające z Warunków Technicznych 2021. Można więc powiedzieć, że program Moje Ciepło wspiera nie tylko pompy ciepła, ale również budownictwo przyszłości! Potwierdza to również fakt, że w budynku, którego właściciel ubiega się o dofinansowanie nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe służące do celów grzewczych.

Moje Ciepło – Budynki i stawiane im wymagania

Dofinansowanie w programie Moje Ciepło przysługuje właścicielom nowych budynków jednorodzinnych, w których wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie przekracza 63 kWh/(m2*rok). Taki wymóg obowiązuje w pierwszym roku funkcjonowania programu. W kolejnych latach wymóg ten zostanie zaostrzony do 55 kWh/(m2*rok). To zdecydowanie bardziej restrykcyjne warunki niż te określone w WT 2021, dla których wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2*rok).

Zgodnie z zapisami regulaminu programu, nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w którym zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Może to być również budynek, w którym w ogóle jeszcze nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło – dla kogo?

Tak jak już wspomniano, o dofinansowanie w programie Moje Ciepło może ubiegać się osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Bardzo istotną kwestią jest to, że wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warto też wiedzieć, że wniosek w programie Moje Ciepło nie musi zostać złożony osobiście. Może go złożyć Pełnomocnik, pod warunkiem dołączenia do wnioski odpowiedniego oświadczenia.

Moje Ciepło 2022 – składanie wniosków i budżet

Wnioski w programie Moje Ciepło można składać od 29.04.2022 r. aż do 31.12.2026 r., chyba że budżet programu wyczerpie się wcześniej. Aktualnie został on zaplanowany na 600 mln zł, a dzięki niemu ma zostać dofinansowanych co najmniej 57 tys. inwestycji. Kwotę 21 tys. zł przeznaczono na gruntowe i wodne pompy ciepła, a kwotę 7 tys. zł na pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze. W obu przypadkach takie dofinansowanie nie może przekraczać 30 proc. poniesionych kosztów lub 45 proc. poniesionych kosztów w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Kwoty uwzględnione w programie to kwoty brutto i zostały wyznaczone w taki sposób, że prawdopodobnie zdecydowana większość beneficjentów otrzyma maksymalne możliwe do uzyskania kwoty dotacji.

Wnioski do programu Moje Ciepło można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, w skrócie GWD.

Generator Wniosków o Dofinansowanie w Programie Moje Ciepło

Generator Wniosków o Dofinansowanie to platforma, która oprócz składania wniosków pozwala również na komunikację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie postępów w realizacji dofinansowania. Konto w GWD można utworzyć w sposób tradycyjny lub poprzez Węzeł Krajowy. Warto wiedzieć, że do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Generator Wniosków o dofinansowanie prowadzi wnioskodawcę po kolei przez wszystkie etapy składania wniosku. W pierwszym kroku, trzeba jednak wybrać odpowiedni program dotacyjny. Moje Ciepło kryje się pod dofinansowaniem ze środków krajowych w dziedzinie ochrona klimatu i atmosfery. Dokładnie jest to program priorytetowy “Dobra jakość powietrza Moje Ciepło 2022”.

Po wyborze odpowiedniego programu, Wnioskodawca musi wypełnić niezbędne dane, w tym swoje dane, a także te dotyczące budynku i urządzenia. Musi również złożyć odpowiednie oświadczenia oraz załączniki. Jednym z najważniejszych załączników jest charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej oraz faktura lub równorzędny dokument księgowy potwierdzający zakup urządzenia. Co istotne, w programie Moje Ciepło nie przewidziano “wniosku o płatność”, który składany jest w programie Czyste Powietrze. W Moim Cieple wniosek o dofinansowanie jest jeden i musi zawierać od razu wszystkie dokumenty potrzebne do wypłaty środków. W razie błędów we wniosku, Wnioskodawca zostanie przez GWD poinformowany o konieczności złożenia korekty, na co będzie miał 10 dni od otrzymania wezwania.

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania w programie Moje Ciepło?

Dofinansowanie w programie Moje Ciepło przysługuje na pompy ciepła typu grunt-woda, woda-woda, powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. Nie wszystkie tego typu urządzenia kwalifikują się jednak do dofinansowania. Muszą spełniać odpowiednie wymagania.

Aby pompa ciepła kwalifikowała się do programu, przede wszystkim musi być nowa. Nowa, to znaczy, że jej produkcja miała miejsce maksymalnie 24 miesiące przed montażem. Jeśli wnioskodawca ubiega się o dotację na pompę ciepła, która działa z ogrzewaniem wodnym, to bardzo istotna jest temperatura zasilania w budynku. Pompa ciepła musi bowiem współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym temperatura zasilania wody grzewczej nie przekracza 35°C. Z oczywistych względów ten wymóg nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, które również kwalifikują się do dofinansowania. Oprócz wskazanych warunków, pompy ciepła muszą spełniać wymagania znajdujące się w wymienionych w regulaminie dokumentach unijnych. Można je znaleźć w Załączniku nr 1 do programu priorytetowego „Moje Ciepło”, który mówi o kosztach kwalifikowanych wraz z wymaganiami technicznymi i prawnymi.

Z punktu widzenia inwestora i wymagań stawianych pompom ciepła najważniejsze jest to, jaką klasę energetyczną powinno mieć urządzenie, na które będzie wniosek o dofinansowanie. Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C). Tę klasę można zweryfikować sprawdzając kartę produktu i etykietę energetyczną. Z kolei pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Warto dodać, że w programie Moje Ciepło można otrzymać dofinansowanie jedynie na pompy ciepła do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła tylko do ciepłej wody użytkowej nie kwalifikują się do dofinansowania.

Moje ciepło a inne programy

Pompy ciepła bardzo dobrze współpracują z instalacją fotowoltaiczną, która częściowo może pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną przez te urządzenia. Przyszli posiadacze pompy ciepła mogą więc się ucieszyć, że program Moje Ciepło można połączyć z programem Mój Prąd wspierającym mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w nowym systemie rozliczeń prosumentów - net-billingu.

Wąska grupa beneficjentów, którzy złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. i dla których inwestycja w pompę ciepła jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym będą mogli również połączyć program Moje Ciepło z ulgą termomodernizacyjną.

Dowiedz się więcej!

  • Chcesz wiedzieć więcej na temat programu Moje Ciepło? Zobacz nasz PORADNIK, a w nim:
  • Jak wygląda proces składania wniosku o dofinansowanie?
  • Jak dokumentować wydatki?
  • Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?
  • Ile można zaoszczędzić dzięki programowi Moje Ciepło? Wyliczenia na podstawie faktury

Poznaj również inne poradniki przygotowane przez nas i dowiedz się więcej na temat dofinansowań, dotacji, temomedernizacji oraz nowoczesnych ekologicznych rozwiązań.

Artykuł został dodany przez firmę


 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.