Artykuł Dodaj artykuł

Ciepły dom – jak uzyskać wysoką izolacyjność cieplną ścian?

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych domów budowanych w Polsce wynosi od 2017 roku 0,23 W/(m2·K). W 2021 roku współczynnik ten zostanie zaostrzony i nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,20 W/(m2·K). Jak budować w świetle tych przepisów, aby uzyskać jak najlepsze właściwości cieplne budynku?

Ciepły dom – jak uzyskać wysoką izolacyjność cieplną ścian?

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych domów budowanych w Polsce wynosi od 2017 roku 0,23 W/(m2·K). W 2021 roku współczynnik ten zostanie zaostrzony i nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,20 W/(m2·K). Jak budować w świetle tych przepisów, aby uzyskać jak najlepsze właściwości cieplne budynku?

Wybór materiałów i sposobów ich łączenia

Dla kompleksowej ochrony cieplnej budynków warto wybrać materiały budowlane o niskim współczynniku przenikania ciepła U. Ważne jest też to, w jaki sposób dane materiały budowlane będą ze sobą łączone. Należy dążyć do niwelowania utraty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Komfort cieplny domu powinien wynikać z właściwej izolacyjności termicznej materiałów ściennych. Wysoką izolacyjność cieplną ścian pozwalają uzyskać materiały murowe w Systemie Budowy H+H, takie jak beton komórkowy i bloczki silikatowe.

Cechy charakterystyczne betony komórkowego

Beton komórkowy łączy w sobie doskonałą izolacyjność termiczną z należytą wytrzymałością i łatwością wykonawstwa, związaną w dużej mierze z dokładnością wymiarową. To materiał pozwalający na wznoszenie ścian warstwowych i jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia. W strukturze betonu nawet 85 proc. całkowitej objętości zajmuje powietrze, które jest bardzo dobrym izolatorem ciepła. Z tego względu domy budowane z bloczków z betonu komórkowego odznaczają się mniejszym zapotrzebowaniem na ogrzewanie.

W Systemie Budowy H+H znajdują się również silikaty, które także nadają się do budowy ścian w obiektach energooszczędnych. Mają one bardzo dobrą akumulacyjność cieplną – zapobiegają nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń, np. podczas wyjazdów domowników, kiedy występuje przerwa w ogrzewaniu. Pomimo, że ściany z elementów silikatowych ze względu na wyższy współczynnik przewodzenia ciepła wymagają dodatkowych warstw izolacji termicznej to warto zastanowić się nad wzniesieniem ścian z tych wyrobów wapienno-piaskowych, które mają tę zaletę, że przez dłuższy czas oddają ciepło, przez co zapobiegają wahaniom temperatury.