Artykuł Dodaj artykuł

Kraina wolna od smogu?

Ostatnie dni pomimo słonecznej pogody nie sprzyjały spacerom. Mieszkańcy wielu regionów mogli tylko pomarzyć o świeżym powietrzu. Smog skutecznie zniechęca do przebywania na zewnątrz. Mniejsza atrakcyjność spacerów to jednak najmniejszy problem.

Ostatnie dni pomimo słonecznej pogody nie sprzyjały spacerom. Mieszkańcy wielu regionów mogli tylko pomarzyć o świeżym powietrzu. Smog skutecznie zniechęca do przebywania na zewnątrz. Mniejsza atrakcyjność spacerów to jednak najmniejszy problem. Wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu jest bowiem szkodliwe dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. Czy wszędzie jest aż tak źle? W których rejonach Polski można zatem odważniej zaczerpnąć powietrza?

W naszym powietrzu można znaleźć całą paletę zanieczyszczeń. Skoncentrujmy się na jednym z najpowszechniejszych zanieczyszczeń jakim jest stężenie pyłu PM10 (w większym lub mniejszym stopniu występuje ono na terenie całego kraju). Zanieczyszczenie to emitowane jest z wielu kategorii źródeł emisji, w tym z instalacji indywidualnego i zbiorczego ogrzewania budynków. Jak można zauważyć na poniższej mapce w najmniejszym stopniu z tym problemem borykają się mieszkańcy północnych rejonów Polski.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w roku 2015

Kraina wolna od smogu?
Źródło: Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska, „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2015”

Jednym z regionów cieszących się lepszym powietrzem jest województwo warmińsko-mazurskie. Nie jest to zaskoczenie, gdyż z jednej strony rejon ten jest wyjątkowo zasobny w lasy, a z drugiej brak tu uciążliwego przemysłu. Nie oznacza to jednak, iż Warmia i Mazury są całkowicie wolne od zanieczyszczeń powietrza. Ogrzewanie funkcjonuje tutaj przecież na podobnych zasadach jak w innych częściach Polski (dominują przestarzałe piece węglowe), przez co zdarza się krótkookresowe przekraczanie norm, szczególnie w ośrodkach miejskich. Nie pomagają też zanieczyszczenia napływające z Mazowsza i Kujaw. Na szczęście władze poszczególnych ośrodków regionu dostrzegają problem i podejmują działania mające na celu ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Przykładowo władze Olsztyna zamierzają w najbliższym czasie zainwestować w nieemisyjną komunikację miejską (tramwaje, elektryczne autobusy), oraz opracować i wdrożyć program wspierający dotacją tych mieszkańców wspólnot, którzy zdecydują się na wymianę tradycyjnych pieców na komunalne ogrzewanie systemowe lub inne ogrzewanie ekologiczne. Napawa to nadzieją, że już dobra sytuacja (na tle pozostałych województw) dzięki podjętym działaniom stanie się jeszcze lepsza i rejon Warmii i Mazur do innych prestiżowych określeń będzie mógł dopisać kolejne – „krainy bez smogu”. Czyste powietrze w jest tu szczególnie ważne, ponieważ Mazury są regionem o dużym potencjale turystycznym, który odwiedzają tysiące wczasowiczów i nie tylko. Coraz więcej indywidualnych inwestorów jest zainteresowanych zakupem własnego kawałka ziemi w tym malowniczym zakątku Polski. – Stale zgłaszają się do nas osoby zainteresowane zakupem nieruchomości gruntowej na Mazurach. Renoma czystego regionu oraz bardzo korzystny w ostatnich latach wzrost cen ziemi na Warmii i Mazurach sprawiają, że inwestorzy interesują się taką lokatą swojego kapitału – podsumowuje Marek Klamut z firmy TREENEO, zajmującej się inwestowaniem w ziemię na Mazurach.

Podobne artykuły